Circulaire economie

Het begrip “circulaire economie” is nog niet lang een vast gegeven. Vooral in Nederland neemt dit begrip het steeds vaker over van “kringloopeconomie”. Beide termen betekenen hetzelfde. Circulaire economie is echter een beter begrip voor deze tijd; Waarbij kringkoop meer wordt geassocieerd met tweedehands, is circulair een bredere term die meer het algemene hergebruik van grondstoffen / goederen omschrijft. In de praktijk wordt een circulair-economisch model toegepast wanneer het ene bedrijf de afvalstof van het andere gebruikt om nieuwe producten te produceren.

Hieronder enkele typische voorbeelden:

  • Oude jeans die worden verwerkt tot isolatiemateriaal voor woningen.
  • Vrijgekomen warmte-energie die wordt doorgegeven aan een nabijgelegen fabriek om te hergebruiken.
  • De afvalstoffen van Bauxiet ( grondstof voor aluminium ) worden gebruikt voor aanleg van grindwegen.
  • Smartphone-reparatiecenters die een scherm vervangen van smartphone in plaats van een nieuw toestel te verkopen.
Grafische voorstelling circulaire economie

Circulaire economie volgens RaboBank

Het doel van een circulaire economie is om minder producten te gaan vervangen door nieuwe, maar in de plaats te repareren of hergebruiken. Het belangrijkste uitgangspunt is de gezondheid van het milieu.  Dat het steeds populairder wordt is niet moeilijk, aangezien consumenten vaker bereid zijn om “ietsje meer” te betalen als het milieuvriendelijk is. Het is niet enkel een goede USP, maar het leid ook tot innovaties en nauwere samenwerking tussen producenten uit verschillende sectoren. Waar er vroeger helemaal geen noodzaak was voor een bouwfirma om contacten te houden met een aluminium productiebedrijf, is dat nu wel interessant. De bouwfirma kan namelijk het afval van bauxiet (grondstof alu) verwerken tot grind. (Of laten verwerken). In ieder geval: de afhankelijkheid voor productie van een grondstof komt uit nieuwe hoeken.

Wat zijn de effecten van een doorgedreven circulaire economie

Als je een dergelijk systeem over de volledige lijn zou doortrekken, heeft dat zo zijn gevolgen voor bedrijven die produceren. Op het eerste gezicht met negatieve gevolgen voor producenten in de eerste rang, doordat ze minder  omzet zullen draaien in het vervangingssegment. Langs de andere kant komen er jobs bij voor degenen die instaan voor de herstelling / verwerking tot nieuwe grondstof / product.

Deeleconomie

Deeleconomie is een economisch model waarbij de consumenten streven naar gebruik in plaats van bezit. Door goederen beschikbaar te stellen voor een ganse gemeenschap, en niet louter te bezitten voor eigen gebruik, ontstaat een deeleconomie. Dit model kan ook worden toegepast in een circulaire economie. Door een product niet direct te recycleren bij het afval, maar het door te geven aan iemand anders, blijft het product langer in omloop. De persoon die tevreden is met een tweedehands, zal nu ook geen nieuw product aanschaffen. Op deze manier hebben producten ook nog een restwaarde voor de eerste koper. De koopkracht per inwoner zou stijgen als elke persoon zijn intacte spullen tweedehands zou aanbieden.

Lager verbruik van fossiele brandstoffen

Door nieuwe innovaties, zal energie worden gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Een gevolg hiervan is dat fossiele brandstoffen steeds minder belangrijk worden. Dat wil ook zeggen dat een producerende landen minder afhankelijk worden van OPEC-landen die de olieprijs controleren.

Meer locale jobs

Nieuwe jobs die ontstaan door een circulaire economie bevinden zich vaak op lokaal niveau. Verwerking tot een nieuwe grondstof is vaak slechts  interessant als het niet  mijlen ver moet worden getransporteerd. Op die manier ontstaan verschillende onafhankelijke locale kringlopen die zichzelf kunnen voeden. Wanneer iedereen zijn telefoon voortaan laat herstellen bij de lokale herstellen van de stad, vloeit er meer geld terug in de lokale economie dan naar de producent van eerste hand.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.