Nieuwe regels, nieuwe economie, nieuwe wereld!

Recente nieuwsberichten: Ga naar actueel


Er is de laatste jaren veel verandert in de wereld van de geldzaken. Het afsluiten van leningen, hypotheken en complexe financiële producten gaat tegenwoordig heel anders dan een paar jaar terug. Ook is de economie verandert en is deze minder rooskleurig dan een paar jaar terug. Toen leek het er nog op of de bomen tot in de hemel zouden groeien. We weten tegenwoordig dat dit niet het geval is. En dat maakt het dan ook beter en verstandiger dat er tal van wijzigingen zijn doorgevoerd.

Waar het allemaal begon

Alle veranderingen begonnen eigenlijk toch wel bij het vallen van de hypotheekmarkt in de Verenigde Staten. De banken hadden teveel leningen verstrekt aan mensen die eigenlijk deze hypotheken helemaal niet konden betalen. En daarom zijn de banken daar een aan een gevallen of in serieuze problemen gekomen. Veel buitenlandse banken werden hier ook door getroffen omdat ze in deze hypotheken hadden geinvesteerd. Het is daarom eigenlijk over de hele wereld doorgetrokken. De wereld is tot stilstand gekomen hierdoor op economisch gebied. En dan spreken we hoofdzakelijk over wat men het Westen van de wereld noemt. Vanaf dan  was er sprake van een economische crisis. Europa en de Verenigde Staten kregen een paar flinke klappen te verduren. Mogelijk dat het al eerder was ingeleid, echter nu werd alles nog duidelijker voor iedereen. De banken dreven op een luchtbel die door vooral hun bonuscultuur was georganiseerd.
Op de pagina geschiedenis van economie staat een overzicht van de geschiedenis met de belangrijkste economische crisissen.

Nieuwe wetten

In Nederland heeft dit geleid tot nieuwe wetten en ook scherper toezicht van financiële dienstverleners. Een van de wijzigingen is de beperking van de hoeveelheid hypotheek die iemand mag krijgen bij het aankopen van een huis of het oversluiten van de hypotheek. Er is minder ruimte. En men kijkt met een jaloers oog naar Duitsland waar men veel strengere hypotheekregels hanteert en men eigenlijk alleen met eigen geld een hypotheek kan afsluiten.

Ook de manier waarop financieel adviseurs worden beloont is totaal verandert. Bij complexe financiële producten mag de adviseur geen geld ontvangen van de verzekeraar of geldverstrekker. De adviseur mag alleen beloont worden door de partij waarvoor hij daadwerkelijk een advies geeft. En dat is dus zijn klant. De bank mag de adviseur niet belonen. En ook de verzekeraar mag de adviseur niet meer belonen. Tenminste niet bij financieel complexe producten. En dat is natuurlijk ook hoe het moet zijn.

Een verbetering?

Het is nog niet duidelijk of het nu eigenlijk een verbetering zal zijn, dat deze nieuwe wetten gelden en er ook zijn. Het is echter wel goed om te weten dat er zaken aan het veranderen zijn. Of dit op de lange termijn het gewenste effect heeft is nog niet duidelijk. Mogelijk dat er nog meer wijzigingen komen. En misschien worden de wijzigingen wel teruggedraaid ?!